Bg

Referees and TOs Profile


Referees and TOs ProfileRefree Name

FAI UID

State

Age

Abhijith S G
FAIM*****3 Kerala 27
Ajay Shori
FAIM*****1 Punjab 26
AKHILA ANIL
FAIF*****2 Kerala 27
Anthony Mattoo
FAIM*****3 Jammu & Kashmir 43
Anup Choudhary
FAIM*****6 Chattisgarh 31
Bhagya Shri Singh
FAIF*****4 Uttar Pradesh 30
BHARATJI PRAHLADJI THAKOR
FAIM*****8 Gujarat 43
BhupinderSingh
FAIM*****4 Uttarakhand 32
HIMMATJI VAJAJI THAKOR
FAIM*****9 Gujarat 28
KirpalSingh
FAIM*****7 Haryana 41
Munish Thakur
FAIM*****5 Chandigarh 30
PRADEEP R
FAIM*****0 Tamil Nadu 34
PratibhaRana
FAIF*****8 Delhi 29
PRAVIN KUMAR GANWARE
FAIM*****8 Chattisgarh 28
Puneet KumarDhruv
FAIM*****7 Delhi 29
RAHUL NATHU FADOL
FAIM*****2 Maharashtra 31
RajivKumar
FAIM*****6 Haryana 44
RANJITSERAM
FAIM*****9 Manipur 43
RashmiAggarwal
FAIF*****1 Delhi 42
SunilKumar
FAIM*****2 Delhi 30
UMA SHANKAR
FAIM*****1 Uttar Pradesh 37
VikramSinghjamwal
FAIM*****5 Jammu & Kashmir 45