Bg

Referees and TOs Profile
Refree Name

FAI UID

State

Age

Abhijith S G
FAIM*****3 Kerala 28
Ajay Shori
FAIM*****1 Punjab 27
AKHILA ANIL
FAIF*****2 Kerala 28
Anthony Mattoo
FAIM*****3 Jammu & Kashmir 44
Anup Choudhary
FAIM*****6 Chattisgarh 32
Bhagya Shri Singh
FAIF*****4 Uttar Pradesh 31
BHARATJI PRAHLADJI THAKOR
FAIM*****8 Gujarat 44
BhupinderSingh
FAIM*****4 Uttarakhand 33
HIMMATJI VAJAJI THAKOR
FAIM*****9 Gujarat 29
KirpalSingh
FAIM*****7 Haryana 42
Munish Thakur
FAIM*****5 Chandigarh 31
PRADEEP R
FAIM*****0 Tamil Nadu 35
PratibhaRana
FAIF*****8 Delhi 30
PRAVIN KUMAR GANWARE
FAIM*****8 Chattisgarh 29
Puneet KumarDhruv
FAIM*****7 Delhi 30
RAHUL NATHU FADOL
FAIM*****2 Maharashtra 32
RajivKumar
FAIM*****6 Haryana 45
RANJITSERAM
FAIM*****9 Manipur 44
RashmiAggarwal
FAIF*****1 Delhi 43
SunilKumar
FAIM*****2 Delhi 31
UMA SHANKAR
FAIM*****1 Uttar Pradesh 38
VikramSinghjamwal
FAIM*****5 Jammu & Kashmir 46